Search

#SavaşaHayır İç Siyaset Operasyonu…

Bundan 7 sene önce Suriye’de bir iç savaş yoktu. Bir “sınır güvenliği” sorunu da Türkiye’nin gündeminde değildi. Önce emperyalistler Suriye’yi hedef seçti, sonra AKP hükümeti yangına benzinle gitti. Suriye devletinin zayıflatılmasından doğan otorite boşlukları, farklı yapı ve örgütlerce dolduruldu. IŞİD bu süreçte türedi, güç sahibi oldu.

Sonuç: “Türkiye-Suriye sınırında terör tehlikesi” ve savaş tarihine geçecek en ironik adlandırmalardan biri olarak “Zeytin Dalı Harekatı”.

Yaratılan savaş atmosferi, FETÖ’yle kurduğu işbirliği bozulduktan sonra yeni ittifak arayışlarına giren AKP ve Saray iktidarının bir oyunudur. Bu tehlikeli oyunla toplumdaki milliyetçi duygular kullanılarak, bir “beka sorunu” yaratılmak istenmektedir.

Saray rejimi iç politikadaki ihtiyaçlarına uygun olarak, “sürekli savaş” konseptine geçmiştir. Bu konsept, süreklikleştirilmiş bir OHAL düzeniyle desteklenmektedir. Amaç Erdoğan’ı “başkomutan” olarak parlatmak, “milli lider” olarak cilalamak ve onun etrafında oluşan devletçi-orducu ittifakı diri tutmaktır.

Ülkenin dostları ve düşmanları mevcut iktidar bloğunun çıkarlarına göre belirlenmektedir. Bundan birkaç yıl evvel “Kürt sorunu siyasetle çözülür” diyenler, şimdilerde Kürt mevzilerine yürüyen tankların arkasından su dökmekte, geçmişte masaya davet edilen aktörlerse, bugün değişen çıkarlar doğrultusunda namluların hedefi haline getirilmektedirler.

Oluşturulan siyasal mimariye rıza devşirmek için toplumdaki “terör” algısı medya ve çeşitli propaganda araçlarıyla her gün yeniden üretilmektedir. Ülkeyi açık bir savaşa sokanlar, evlatlarımızı ölüme göndererek suç işleyenler, barışı savunanları “yerli ve milli değiller” diyerek “terörist”likle suçlayabilmektedir.

“Milli birlik” söylemi, “milli cephe” politikasının bir uzantısıdır.

“Milli mesele” olarak propaganda edilen Afrin operasyonu aracılığıyla Erdoğan diktatörlüğünün önündeki tüm engeller; hem toplumsal muhalefet içerisinden yükselecek dalga, hem de iktidar cephesi içindeki mevcut çatlaklar yok edilmek istenmektedir.

Bu savaşa destek verenler bilmelidir ki, Afrin atağı halkın çıkarına olan “milli” bir hamle değil, iç politikayı ve memleket psikolojisini Saray rejimi lehine organize etme operasyonudur.

Türkiye’nin sınır güvenliği, Suriye’ye yönelik müdahalelerin sona ermesi ve barışın sağlanmasıyla mümkündür. Adına “zeytin dalı” dense bile, sınır ötesi bir askeri operasyonla barışın yaşam bulması mümkün değildir.

Barış, Suriye içinde yaşayan tüm halklara haklarının verilmesi ile; adalet ve eşitlik çerçevesinde hayata geçirilebilir. Emperyalist stratejiler ve bu stratejilere yaslanan politikalar hiçbir Ortadoğu halkının yüzünü güldüremez. Bu, akıldan hiçbir zaman çıkarılmamalıdır.

Savaşa hayır!

Ortadoğu’da barış; ABD, Rusya ve İran’ın Suriye’ye dönük müdahaleleri ya da AKP iktidarının ‘fetihçi’ girişimleriyle değil, halkların kendi iradeleriyle örecekleri bir geleceğin ürünü olacaktır.

Birleşik HAZİRAN Hareketi
Bir Cevap Yazın