Search

Başkanlığı, Anayasayı, AKP’yi Reddedin

Türkiye kamuoyu 1 Kasım seçimleri sonrası hızla bir başkanlık gündeminin içerisine sokulmuştur ama Türkiye’de bir başkanlık tartışması yoktur, diktatörlüğe giden yolun son adımının başkanlık sistemi adı altında atılması planı vardır.

Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarından aldığı cesaretle, “parlamenter rejimi bekleme odasına aldık” diyerek fiilen yürürlüğe koyduğu başkanlığı anayasal bir statüye kavuşturmak ve resmen başkan olmak istemektedir. Bu aynı zamanda AKP rejiminin de bir anayasal statüye kavuşması ve kendini anayasa güvencesine alması demektir, böylece Türkiye’deki rejim değişikliği süreci tamamlanmış olacaktır.

AKP iktidarından demokratik bir anayasa beklemek hayaldir. AKP’nin 12 Eylül anayasasına karşı olduğu bir yalandır. 12 Eylül anayasası AKP’ye dar gelmektedir. Emeğin ve doğanın sömürüsünün, gericiliğin ve mezhepçiliğin, emperyalizmin güdümünde bölgesel savaşların kararlarını kolayca verebilmek için Başkanlık ve yeni Anayasa gündeme getirilmektedir. Bu anayasa halkın değil, AKP’nin, sermayenin ve emperyalizmin ihtiyacıdır.

AKP’yle bir anayasa pazarlığını yapılabileceğini sanmak yaşanan on üç yıldan hiçbir ders çıkarmamış olmak demektir. Erdoğan ve AKP, nasıl ki “koalisyon görüşmeleri” adı altında kamuoyunu haftalarca oyalayıp erken seçim hazırlıklarını yapmış ve ülkeyi kanlı bir sürecin sonunda sandığa götürmüşse, şimdi de “anayasa görüşmeleri” adı altında bir tiyatro sergileyecek ve nihayetinde kendi istediği anayasayı oylamaya sunacaktır.

AKP’nin anayasa tuzağına düşülmemelidir, meseleye “başkanlık da dâhil her şey tartışılabilir” naifliğiyle ve apolitizmiyle yaklaşılmamalıdır, AKP anayasasını meşrulaştıracak hiçbir girişimin içinde bulunulmamalıdır. “Uzlaşı kültürü” ya da “yapıcı muhalefet” adı altında, Erdoğan’ı diktatörlük yetkileriyle başkan yapacak sürece en ufak bir katkı konulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki bunu yapanlar çok büyük bir vebal altına girecekler ve tarih önünde hesap verecekleridir.

Bugün Davutoğlu ile Anayasa görüşmesi yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine çağrımızdır! AKP’yle herhangi bir anayasa müzakeresi, herhangi bir anayasa pazarlığı yapmayı baştan reddedin. AKP’nin demokratik bir anayasa yapamayacağını, AKP iktidarının meşru bir iktidar olmadığını, başkanlık adı altında istenenin diktatörlük olduğunu, padişah özentileriyle iş tutmayacağınızı cesur ve yürekli bir şekilde ifade edin. Korkmayın, tereddüt etmeyin, çekinmeyin. Üzerinize düşen tarihi sorumluluk budur, bu sorumluluğa uygun davranın!
Bir Cevap Yazın