Search

Birlikte Başarabiliriz ! 8 Mayıs’ta Kartal’da Buluşuyoruz

Günler ağır, günler felaket haberleriyle geliyor! Ülkemiz, büyük bir hızla iç savaşa doğru sürükleniyor. Emeği, laikliği, eşitlik ve özgürlüğü, halkların kardeşliğini, doğanın yeşilini savunan herkes tehdit altında.

Resmin üzerine tıklayınız

Davetiye temin noktaları için tıklayınız

Irkçılık, nefret ve ötekileştirme eğilimi toplumu teslim almış durumda. İşçi cinayetlerinin, kadına uygulanan şiddetin, çocuk tacizlerinin, tecavüzlerin, her türlü hırsızlık ve talanın üstü “istikrar” yalanıyla örtülüyor, halkımızın bu yöndeki en küçük hak arayışı bile şiddetle bastırılıyor.

Gizlenen, çarpıtılan, toplumda kin ve nefret üretmek için tek yanlı yayının konusu haline getirilen insan ölümleri, kayıplar kanıksandı. Kürt illeri göç illeri oldu. Sönen ocaklar, kıyılan canlar basit, kuru, soğuk birer sayı haline dönüştü.

Toplumsal hayatı dinsel esaslara göre kurgulamak isteyen mezhepçi anlayış, okulda, sokakta, işyerinde, evde, akla gelecek her yer ve ortamda engellenmeyeceğinden emin küstah bir cüretkarlıkla saldırıyor. Hiçbir meşruiyeti olmayan uyduruk fetvalara ve laiklik karşıtı uygulamalara ses çıkarmamamız, yapılan yanlışları görmezden gelerek biat etmemiz isteniyor.

Neo-liberal saldırganlıkla dinci siyasal gericiliğin vahşi bir sentezi olan bu iktidar, eşsiz ekosistemin korunması yerine halk düşmanı Cengizler’in kirli çıkarlarının polis ve jandarma nezaretinde korunmasını, kollanmasını tercih ediyor ve bu tercihe sözümona kamu düzeninin muhafazası adına rıza

Otobüs kalkış bilgileri için tıklayınız

Otobüs kalkış bilgileri için tıklayınız

göstermemiz isteniyor.

Gerici karanlık “Yeni Türkiye” adını verdiği Başkanlık Rejimi’nin yolunu düzleyecek yeni bir anayasa hazırlığı içinde. Bu amaçla bildik kara propaganda mekanizması durmaksızın çalıştırılıyor. Kandan beslenen İslamcı faşist bir klik “Hepimiz Ensar’ız” sloganıyla çoşan pespaye Vakıfları aracılığıyla tecavüzü bile savunabilecek bir cüret sergiliyor. Devasa maddi çıkarlarla bağlı olduğu iktidarla ruh ikizi olmuş havuz medyasının da yardımıyla şiddeti ve korkuyu her yere, hayatımızın her anına yayarak bizi teslim almak istiyor.

Bütün bu olup bitenleri kabullenmemiz, kadınların ve çocukların öldürülmesine, katliamlara, ölmeye ve öldürmeye alışmamız isteniyor.
Evet, günler ölüm haberleriyle geliyor. Karanlığın iktidarı hükmetmeye devam ediyor. Ama biz bu ülkeye, bu ülkenin direniş tarihine, Pir Sultanlar’a, Denizler’e ve Mahirler’e, Gezi’ye, Haziran günlerine olan inancımızı sürdürüyoruz.

Bu kavganın sonucunu yan yana omuz omuza durma kararlılığımız belirleyecek. Birbirimizden başka güvencemiz, birbirimizden başka dayanağımız yok!

Yapabiliriz!

Çünkü biz halkız!

Birlikte başarabiliriz!
Bir Cevap Yazın