Search

CAMA HAYAT VERENLERİN YANINDAYIZ

Türkiye, OHAL’le birlikte sınıf mücadelesinin bilindik yasalarının vahşi bir şekilde uygulandığı bir ülke haline geldi. Taşeronluk, iş cinayetleri, grev yasakları ve işten çıkarmalar yaygınlaştı.

OHAL en çok emekçiyi, özgürlük ve hak arayışı mücadelesi yürütenleri vurdu. Bunun en son örneği Cam sektöründe yaşandı.

Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası’nda fırın kapatma gerekçesiyle işten atılan ve “İş, aş, adalet” talebiyle Tuzla’daki Şişecam Genel Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçen 90 işçinin yürüyüşü OHAL gerekçesiyle engellendi.

Daha önce patronlara hitaben yapılan bir konuşmada OHAL’in gerekçesi bizzat Erdoğan tarafından “grev tehditi olan yerlere anında müdahale etmek” olarak tanımlanmıştı. Bir kez daha, işlerine geri alınma talebiyle yürüyüş yapan işçilerin karşısına “güvenlik” gerekçesi çıkarıldı. Polis ve jandarma marifetiyle yürüyüş durduruldu.

Gerekçe olarak sunulan güvenliğin halkın, emekçilerin güvenliğiyle bir ilgisi yoktur. AKP iktidarının güvenlikten anladığı sermayenin, yani gücü elinde bulunduranların güvenliğidir.
Cam işçileri, aileleriyle birlikte ekmekleri ve gelecekleri için direniyor.
İşlerine geri alınma talepleri son derece insani, emeğin haklarının korunmasıyla ilgili son derece haklı bir taleptir.

İşçilere reva görülen bu uygulama, sermayenin çıkarlarının korunması esasına dayalı bir uygulamadır.
Ancak her ne yaparlarsa yapsınlar, önünü hangi yöntemle kesmeye çalışırlarsa çalışsınlar sonunda kazanan emeğin örgütlü mücadelesi olacaktır.

Sonunda emek kazanacak, cama hayat verenler kazanacak, biz kazanacağız.

Birleşik HAZİRAN Hareketi
Bir Cevap Yazın