Search

HAYIR Yeniden Kuracağız

HAYIR Yeniden Kuracağız.
HAYIR’ın Ötesi Haziran Türkiyesi.

1- HAYIR Kazandı. Biz Kazandık.
16 Nisan’da halkın HAYIR iradesi kazanmıştır. Erdoğan ve AKP kesin biçimde hem sokakta hem de sandıkta kaybetmiştir. Halk, AKP-Saray rejimine ve onun temsil ettiği siyasal İslamcı, piyasacı, işbirlikçi zihniyete ’yeter’ diyerek yeni bir başlangıcın yolunu açmıştır.

2- Seçim Sonuçları Meşru Değildir. Bu İktidar ve Bu Anayasa Hükümsüzdür.
YSK marifetiyle değiştirilen hırsızlıkla malul diktatörlük anayasası meşru değildir. Hileli seçim sonuçları, oldu bittiyle dayatılmak istenen anayasa değişikliğini halk nezdinde gayri meşru hale getirmiştir. HAYIR diyen milyonlar, bu sonucu kabul etmediğini 16 Nisan sonrasında sokaklarda ve 1 Mayıs meydanlarında “HAYIR Bitmedi Daha Yeni Başlıyor” diyerek ortaya koymuştur. Halk, ‘mühürsüz’ seçimlere olan tepkisini alanlara HAYIR mührünü basarak göstermiştir. Meşru olan halkın HAYIR mührüdür.

3- Başkanlığı Meşrulaştıran Her Girişim AKP Düzenine Güç Verir, Teslimiyetçidir.
16 Nisan sonrasında, halkın sokaklarda demokratik protesto hakkını kullanmasına sırtını dönen, pasif ve uzlaştırıcı tavırlarıyla sonuçları meşrulaştıranların HAYIR iradesinin temsilcisi olama-yacakları açıktır. 2019’u işaret ederek bugünün mücadelesini erte-leyen, hileli seçim sonuçlarını ve tek adam rejimini meşrulaştıran tüm çağrılar hükümsüzdür.

4- HAYIR İradesinin Devindirici Gücü Gezi’dir, Cumhuriyetin İlerici Değerleridir.
Toplumdaki çürüme ve yozlaşmanın başlıca sorumlusu, onlarca yıldır ülkeyi emperyalizmle işbirliği içinde yöneten sağ-muhafazakar iktidarlardır. HAYIR’la ortaya çıkan toplumsallık sağ-muhafazakar çizgiden medet umarak büyütülemez. HAYIR iradesinin arkasında Gezi isyanı ve onun Cumhuriyetçi-ilerici, devrimci talepleriyle birlikte halkların barış içinde bir arada yaşama iradesi vardır. HAYIR’a sahip çıkmak ve AKP-Saray rejimi karşısında bir seçenek inşa edebilmek ancak ve ancak emperyalizme bağımlı siyasal İslamcı piyasacı düzene karşı laiklikten, bağımsızlıktan, kamuculuktan, birlikte yaşam ve demokrasiden yana bir siyasal hatla mümkündür.

5- Tek Adam İradesine Karşı Halkın İradesi, Halkın Birleşik Gücü.
Hileli seçim sonuçlarıyla birlikte fiili tek adam diktasının ku-rumsallaştırılması doğrultusunda önemli bir mesafe alınmıştır. Bir kişinin hem yasama hem yürütme hem de yargı olduğu bir sistem adım adım hayata geçirilmektedir. Halkın kısmi egemenlik hakları elinden alınmış, demokratik temsil kanalları tümüyle tıkanmıştır. Hiç bir şeyin artık 16 Nisan öncesinde olduğu gibi olmadığı bir döneme girilmiştir. Yapılması gereken, AKP-Saray rejimine ve tek adamlık anayasasına karşı halkın birleşik gücüne dayanan kurucu bir iradenin örgütlenmesidir.

6- Gelecek Güzel Günler Ellerimizdedir
16 Nisan’da HAYIR iradesiyle siyasal İslamcı karanlığı, onun temsilcisi AKP ve Erdoğan’ı yendik. Devamını hep birlikte getireceğiz. Doğanın yıkımına, yağma ve talana direnenler, özgürlük için mücadele eden kadınlar, kıdem tazminatı gaspına ve güvencesizliğe karşı hak mücadelesi veren emekçiler, geleceği karartılan gençler, emperyalizme, memleketin etnik ve mezhepsel temelde parçalanmasına karşı çıkan yurttaşlar olarak kendi kade-rimizi kendimiz belirleyeceğiz.

7- HAYIR’ın Ötesi Haziran Türkiyesi
HAYIR çağrısı siyasal İslamın hegemonyasına ve tek adam iktidarına son verecek bir yeniden kuruluş çağrısıdır. Örgütlü kötülük karşısında cesaret ve kararlılıkla duranlar olarak HAYIR çağrısının işaret ettiği doğrultuda, memlekete ve geleceğimize sahip çıkacağız. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin ülkesi için mücadeleyi yükselteceğiz.

8- Söz, Yetki, Karar Halka.
Şimdi hayır dalgasını büyüttüğümüz her bir noktada halkın Meclislerini inşa etmek için harekete geçme zamanıdır. Halkımızı, temsil edilme hakkı elinden alınmış, egemenliğinden yoksun bırakılmış milyonları; kendi demokrasilerini kurma adına, kendi temsillerini sağlayacakları ve egemenliklerini geri alacakları Meclisleri hayata geçirmeye, ‘halkın kurucu meclislerini’ hep birlikte her yerde kurmaya çağırıyoruz.

9- HAYIR Yeniden Kuracağız.
Halkın kurucu siyasetini, kurucu halk sözleşmesini birlikte yazmak için, memleketin dört bir yanında,‘HAYIR Yeniden Kuracağız’ çağrısıyla birlikte yeniden yola çıkıyoruz. Ülkemizin tüm ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci insanlarını Meclislerde buluşmaya, geleceği birlikte örgütlemeye davet ediyoruz.

10- Değiştireceğiz.
Değişmez sanılan değişecek, yıkılmaz denilen yıkılacak. Referandumla birlikte siyasete damgasını vuran HAYIR iradesinin ortaya çıkartmış olduğu en önemli sonuç budur.

Değiştireceğiz. Halk için halkla birlikte yeni bir ülke kuracağız.

Birleşik HAZİRAN Hareketi