Search

HAZİRAN 1 Mayıs Bildirisi

bildiri1

bildiri2

Gün ışığına, ekmeğe ve yaşama hasret kaldı memleketimiz.

AKP iktidarı ülkemizi karanlığa hapsetti.

Erdoğan ve AKP, ülkenin bir yanını adı konulmamış bir iç savaşla ve geleceğimizi faşist baskı yöntemleriyle,
karanlık pençesinin mutlak tahakkümü altına almaya çalışıyor.

Her yanı acı, her yanı ölüm her yanı yağma altında bırakılan memleketimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta her yerde alanlarda olacağız.

1 Mayıs, AKP’nin tüm ülkeyi sessizleştirmeye, sokakları ıssızlaştırmaya yönelik baskı politikalarına karşı, emekçilerin, işçilerin, gençlerin,
kadınların topyekün ve birleşik karşı duruş günü olacak.

1 Mayıs, emeğin güvencesizleştirilmesine, gün ışığından ve yaşam hakkından yoksun çalıştırılmasına karşı iş, güvence ve yaşam hakkı
mücadelesinin günü olacak.

1 Mayıs, gerici Vakıf ve tarikat okullarıyla kuşatılan çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmanın, kadına yönelik baskı ve şiddetin karşısında
laikliğin, aydınlanmanın ve özgürlüğün sesinin yükseldiği bir mücadele günü olacak.

1 Mayıs, yağma ve talanla kurutulmak istenen derelere, yok edilmek istenen ormanlara sahip çıkanların
Cerattepe’nin yükselen sesinde birleştiği mücadele günü olacak.

1 Mayıs, halklar arasında, emekçiler arasında birliği zedeleyen etnik bir iç savaş karşısında
birliğin, birlikte yaşamın mücadele günü olacak.

Emeğin iş, yaşam ve güvence hakkına sahip çıkarak, memleketimizin geleceğine sahip çıkarak

1 Mayıs’ta HAZİRAN’da buluşalım.

İŞ İSTİYORUM
GÜVENCE İSTİYORUM
YAŞAMAK İSTİYORUM

− Yaşamak istiyorum
− Çalışmak istiyorum
− Güvence istiyorum
− Emeğimin karşılığını istiyorum
− İş cinayetleri ortadan kalksın istiyorum
− Kölelik sözleşmesi yasalaşmasın istiyorum, kiralık işçi olmak istemiyorum.
− Gün ışığını görmek istiyorum, 8 saatlik işgünü istiyorum
− Kıdem tazminatı hakkıma dokunulmasın istiyorum
− İki kişinin işini tek başıma yapmak istemiyorum
− Ücretlerim düzenli ödensin istiyorum
Bir Cevap Yazın