Search

Haziran Edirne Nükleere Karşı Sokaktaydı

Birleşik Haziran Hareketi Edirne Meclisi bugün 12.30’da PTT önünde buluşarak basın açıklamasıyla mücadelenin başlangıcını ilan etti.

 Basın açıklaması öncesinde bir pandomim gösterisi yapıldı.

 ”Nükleere inat yaşasın hayat”, ”Trakya’da Nükleer İstemiyoruz”, ”AKP Elini Trakya’dan Çek” sloganlarının atıldığı basın açıklamasının ardından broşür dağıtımı yapıldı.

 Haziran Edirne Meclisinin basın açıklaması şu şekilde:

 ”Sinop ve Mersin’in ardından Kırklareli İğneada da nükleer santral kurulması planlanıyor. Enerji ihtiyacı yalanıyla AKP, doğamızı ve sağlığımızı hiçe sayıyor. Trakya toprakları nükleer ve termik santrallerle yok edilmek isteniyor. Kurulacak nükleer santrallerle ülkemiz enerji alanında dışa bağımlı hale getiriliyor. AKP, bizlerin ve çocuklarımızın geleceğini, sağlığını, doğasını, tarım alanlarını rant ve sermayenin çıkarlarına tercih ediyor.

edirne2

Sağlığımız Güvende Olmayacak !

Kurulması planlanan termik-nükleer santrallerin kanser ve genetik hastalık fabrikaları olduğu ve on yıllar boyunca etkilerinin sürdüğü tüm dünya tarafından biliniyor. Olası bir nükleer kaza ve atıklarından kaynaklanacak bir radyasyon sızıntısını görebilmemiz, duyabilmemiz, dokunabilmemiz mümkün değil. Bu sebeple anlayıp önlem almamızın çok zor olduğu nükleer santral kazalarında; doku ve organlarda yapısal bozukluklar, beyin tümörlerinde artış (özellikle çocuklarda), tiroid, kan ve meme kanserlerinde artış, kalp-damar hastalıkları sebebiyle erken ölümler, ölü doğum ve bebek ölümlerinde artış, yaşlanmanın hızlanması, bağışıklık sisteminde zayıflama, sinir ve ruh sağlığı bozuklukları gibi etkileri uzun yıllar boyunca yaşayabiliriz.

edirne3
Doğayı Yok Edecekler !

Karadeniz’in tek doğal limanı olan İğneada, 6 adet göl ve birçok akarsuyu ile doğal yaşamın önemli merkezlerinden birisidir. İğneada’daki iki tarafı sit alanı olan Longoz ormanları Amazon ve Kongo’dan sonra dünyadaki üçüncü Longoz ormanıdır. Türkiye kuş varlığını oluşturan 454 kuş türünden yarıya yakını yıl içerisinde İğneada’da görülebilmektedir. İşte kurulması planlanan nükleer santral tüm bu güzelliklerin üstüne karabasan gibi çökecektir. Kaza veya radyasyon sızıntısından da öte santraller kurulmaya başladığı andan itibaren tüm doğal güzelliği bitirmeye başlayacak, ekosisteme müthiş zararlar verecektir. Olası bir kaza durumunda ise sadece İğneada değil, Trakya’nın tamamı, İstanbul, Kuzey Ege ve Kıyı Akdeniz de etkilenecektir.

Çernobil ve Fukuşima’yı Unutmayalım !

26 Nisan 1986’da Ukrayna’nın Çernobil Nükleer Santralindeki patlama ile Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının yaydığı radyasyonun 200 katı havaya, suya ve toprağa karışmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 4 bin, diğer bağımsız kuruluşların verilerine göre ise 200 bin kişi yaşamını kaybetmiştir. Sakat doğumlar ve büyüme bozuklukları Ukrayna’da %230, Belarus’ta ise %180 artmış, tiroid kanseri oranı yükselmiştir. Beyaz Rusya’da ortalama yaşam süresi 74’ten 58’e inmiştir. Çernobil Türkiye’yi, Trakya’yı etkilemiş, kanser oranlarında artışa neden olmuştur.

Japonya’da ise 11 Mart 2011’de Fukuşima Nükleer Enerji Santrali’ndeki sızıntı sonucu santral etrafındaki 20 km yarıçapı alanda 100 binin üzerinde kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. On binlerce çocuktan %45’i radyasyona maruz kalmıştır. Etkileri uzun yıllar daha görülmeye devam edecektir.

edirne1

Termik ve Nükleere Mecbur Değiliz !

İnsana, doğaya, tarım topraklarına zararları göz önüne alındığında hiçbir gerekçe nükleer santrallerin yapılmasına gerekçe olamaz. Nükleer enerjinin maliyetinin az olduğu ya da bölgede istihdam yaratacağı koca bir yalandan ibarettir. Enerji ihtiyacımız termik-nükleer santrallerle karşılanmak zorunda değildir. Ülkemiz halkın ve doğanın çıkarlarından yana bir şekilde doğal, aynı zamanda teknik ve ekonomik potansiyel bakımından rüzgâr, güneş, biyokütle, biyoyakıt, biyogaz gibi çok daha bol, yeterli, ucuz, yerli, temiz ve yenilenebilir enerjisi kaynaklarına, yerli enerji üretme teknolojilerine ve büyük bir enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir.

İzin Vermeyeceğiz !

AKP’nin insan ve doğa düşmanı politikalarını, Trakya’nın termik-nükleer santrallerle bertaraf edilmesini durdurabiliriz. Bunun için yan yana gelmeye, birlikte olmaya, birlikte direnmeye ihtiyacımız var. Ancak bunu yapabilirsek doğamızı, geleceğimizi yok etmeye çalışanlara karşı başarabiliriz. Biz kararlıyız, izin vermeyeceğiz, yaptırmayacağız.”
Bir Cevap Yazın