Search

Haziren EMEK FORUMLARI Tamamlandı

Haziran Hareketi’nin başlattığı, “faşizme ve gericiliğe karşı işçi sınıfı mücadelesi tartışması” tamamlandı.

Haziran Hareketi Emek Çalışma Grubunun Şubat ayında hazırladığı 14 sayfalık “taslak metin” 5-27 Mart tarihleri arasında on dört ilde bölge forumlarında tartışıldı.

Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, Samsun, Malatya, Eskişehir, Aydın, Kayseri, Antalya, Ankara, Adana, Kocaeli, Mersin, İzmir illerinde yapılan bölge forumlarına 43 ilden yaklaşık 700 emekçi/Haziran Meclisi üyesi katıldı. (8 ili kapsayacak 4 bölge forumu ise daha sonra yapılacak.)

FOTO2

Forumlara işçiler, işsizler, kamu emekçileri, güvencesizler, emekliler, serbest meslek sahipleri katılırken genel olarak kamu emekçilerinin ilgisi daha yüksekti. Bölge forumlarında taslak metin üzerinden tartışmalar yanında güncel siyasal gelişmelerin değerlendirilmesi de önemli bir yer tuttu.

Emek hareketinin, emekçilerin mevcut durumunun, sorunlarının, yenilenme ihtiyacının, mücadele yönelimlerinin ve Haziran’ın görevlerinin tartışıldığı forumlar 2 Nisan’da yapılan merkezi Ankara Forumu ile tamamlandı. Farklı illerden gelen 60 temsilcinin katıldığı Ankara Forumu, sınıfın farklı bileşenlerinin katılımı ve tartışmaların verimliliği ile dikkat çekiciydi.

Emek Forumu tartışmalarından çıkan sonuçlar kısa zamanda sonuç bildirisi şeklinde ilan edilecektir. Forum’da çıkan sonuçlardan, karar önerilerinden bazıları kısaca şöyle oldu:
Forum tartışmalarında; işçi sınıfı ve emekçilerin sendikal örgütlenmesinin yetersiz, dağınık ve toplumsal etkisinin zayıf olduğuna değinilirken, AKP’nin saldırılarına direnen sendikalar olmakla birlikte adeta sınıf hareketinin ihtiyacını karşılamaktan uzak AKP/Devlet kontrolünde bir sendikal yaşantıya vurgu yapılıyordu. Bu tespitten hareketle sendikaların sınıf hareketinin ihtiyacını karşılayacak duruma dönüşmesi için, emek hareketinin yeniden yapılandırılması/yenilenmesi politikalarının, birleşik emek hareketinin imkanlarının emekçilerle tartışılarak uygulamaya konmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

FOTO1

Emek hareketinin sorunlarının, tıkanıklığının, kendini yenileme imkanlarının tartışıldığı forumda, işsizlerin, emeklilerin örgütlenmesi, örgütlülüklerinin güçlendirilmesi perspektifi de tartışılan gündemlerden biri oldu. Yine çalışmalarını yürüten Haziran Emek Çalışma Grubunun illerde de oluşturulması, yerellerde bu çalışmaların yaygınlık kazanması ve sürekliliğinin sağlanması da oluşturulan karar önerilerinden birisiydi.

Her ilde, yerelde ortaya çıkan emek direnişlerinin bilgisinin merkezi ilişki ile paylaşılması ve gerekli desteğin, dayanışmanın gösterilmesi önerileri benimsendi. Bir başka önemli karar önerisi ise işyeri meclislerinin oluşturulması idi. Böylece Hazirancılar bütün işyerlerinde ya da hayata geçebilecek işyerlerinde statü farkına bakmaksızın tüm emekçilerin işyeri meclislerinde buluşarak, emekçilerin söz ve eylemlerini örgütlemesi ile mücadelenin yükseltilmesine işaret etmiş oldu.

Forumda tartışmanın önemli bir gündemi de 1 Mayıs oldu. Türkiye’nin içinden geçtiği dönem ve emekçilerin karşı karşıya olduğu; kiralık işçilik, kıdem tazminatının gaspı, iş güvencesine saldırı, taşeronu kadroya geçireceğiz demagojisi, baskıcı hukuksuz uygulamalar, savaş politikaları gibi AKP saldırılarına karşı 1 Mayıs’ı kitlesel, görkemli güce dönüştürmenin önemine işaret edildi. Her durumda temel talepler üzerinden yürütülecek bir kampanya ile korkunun sessizliğine karşı umudun ve emeğin sesini yükseltmeye, emekçilerin, halkın güvenliğini dikkate alarak kitlesel, meşru kutlamalara çağrı yapıldı.
Bir Cevap Yazın