Search

LAİK EĞİTİM KURULTAYI (9-10 Eylül Ankara)

PROGRAM

09.30 – Açılış Konuşması 

I.Oturum – 10.00 – 11.30
Eğitimde Dinselleştirmenin Yapısal Boyutu

Bayazıt İlhan (Moderatör), Gaye Usluer, Özgür Bozdoğan, Ünal Özmen 

II.Oturum – 11.45 – 13.15
Eğitimde Dinselleştirmenin İdeolojik Boyutu

İlke Bereketli (Moderatör), Feray Aytekin, Güven Gürkan Öztan, Turan Eser13.15-14.00 Yemek Arası

III.Oturum – 14.00 – 15.30
Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelesi

Gamze Yücesan Özdemir (Moderatör), Fevziye Sayılan, Ahmet Yıldız

Kapanış Konuşması – 15.30
Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Laiklik MücadelesiTaner Timur

10 Eylül Pazar 09.30 – 15.00

09.30 – Açılış Konuşması 

I.Oturum – 10.00 – 11.00
Haziran Eğitim Komisyonu Rapor Sunumları

İmam Hatipleşme Haritası ve MEB’in Tarikat-Cemaat Protokol Ağı

II.Oturum – 11.00 – 14.30
Eğitim Mücadele Örgütleri FORUMU

Deneyimler ve Birleşik Mücadele İmkanları

14.30 – Sonuç Bildirgesinin Açıklanması

0101
Bir Cevap Yazın